Producenci

Cenniki do pobrania

Statystyki

Produkty:
1
Kategorie:
15
Nowości:
0
Promocje:
0

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym www.sklep-ekonapedy.com

Korzystanie ze sklepu sklep-ekonapedy.com oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

Właścicielem sklepu internetowego: Sklep- Ekonapędy działającego pod adresem www.sklep-ekonapedy.com jest firma Ekonapedy Anna Walasek, ul. Ogrodowa 1 A/A Mysiadło, 05-500 Piaseczno. NIP: 123-098-22-37, REGON: 140560526.

Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich(polska wersja sklepu) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

 

II. REALIZACJA I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIENIA

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu.
2.
 Informacje na temat swojej oferty Sklep zamieszcza na stronie pod adresem www.sklep-ekonapedy.com.
3.
 Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu 365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych, za pośrednictwem:

- sklepu internetowego www.sklep-ekonapedy.com

- adresu e-mail info@sklep-ekonapedy.com
Zamówienie złożone po godzinie 17, lub w sobotę, niedzielę i dzień ustawowo wolny od pracy uważa się za złożone w kolejnym dniu roboczym.
 
4.Zamówienia telefoniczne można składać pod numerem +48 609 388 489-  w dni powszednie, w godzinach od 9.00 do     17.00.
 
5.  Składając zamówienie, Klient zawiera ze Sklepem umowę sprzedaży zamawianych towarów.
 
6.  Umowę mogą zawierać zarówno Klienci po zarejestrowaniu się w Sklepie, jak i Klienci bez rejestracji w Sklepie. Zawarcie umowy przez Klienta bez rejestracji w Sklepie również wymaga akceptacji Regulaminu. Aby dokonać zakupu w Sklepie  wymagane jest podanie podstawowych danych, umożliwiające kontakt i wysyłkę towaru.
  W zamówieniu Klient wskazuje:

    - zamawiane towary i ich ilość,

    - adres dostarczenia zamówionych towarów wraz z telefonem kontaktowym(wymóg przesyłek kurierskich) 

    - sposób płatności

7. Koniecznym warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia jest podanie prawdziwego adresu wysyłki, telefonu oraz adresu e-mail. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Kupującego dane w  są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości.

8. Sklep  zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia istotnych błędów na stronach sklepu, polegających w szczególności na wyświetleniu wadliwych informacji o cenach, stanie towarów, terminie dostępności, terminie promocji, terminie przeceny. Sklep informuje o tym fakcie Klienta drogą mailową i zwraca mu całą otrzymaną od niego należność.
9
. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców zewnętrznych Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o statusie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). W wypadku niemożności realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Sklepu w terminie 30 dni od dnia złożenia zamówienia zawarta umowa wygasa, a Sklep informuje o tym fakcie Klienta drogą mailową i zwraca mu całą otrzymaną od niego należność.
10.
 W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep informuje o tym fakcie Klienta drogą mailową. Sklep w takim wypadku ma możliwość zaproponowania Klientowi spełnienia świadczenia poprzez przesłanie innego towaru odpowiadającego pod względem jakości, przeznaczenia i cenie pierwotnie zamówionego towaru o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem z jednoczesną informacją o jego prawie do nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy.
11.
 Sklep zastrzega sobie prawo do organizowania czasowych promocji na produkty – ceny oferowanych towarów obowiązują do odwołania akcji promocyjnej lub do wyczerpania zapasu promocyjnych produktów.
12.
 Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT na życzenie Klienta. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i przygotowane do wysłania. 
13.
 Klient ma możliwość wprowadzenia zmian w zamówieniu do momentu wystawienia paragonu/faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Sklepem e-mailem pod adresem: info@sklep-ekonapedy.com

14. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie klientów sklep-ekonapedy.com oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
15.
 Dane osobowe klienta pozyskiwane za pośrednictwem Strony Internetowej są przeznaczone do użytku wewnętrznego firmy Ekonapędy Anna Walasek i nie zostaną udostępnione osobom trzecim z wyjątkiem organów do tego uprawnionych o których mowa w ustawie Dz.U.97.133.883. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z dnia 29 października 1997 r. z późn. zm.)

Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Planet Toys (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

Zgodnie z art. 24 Ustawy o ochronie danych osobowych klient ma prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych.


§2

Ceny towarów

 

1. Ceny na stronie internetowej Sklepu, zamieszczane przy danym towarze:

a)      zawierają podatek VAT i podawane są w euro, wartości wyrażone w złotych mają jedynie orientacyjny charakter i mogą ulec zmianie w zależności od wahań kursowych,

b)      nie zawierają kosztów dostarczenia zamówionych towarów.

2. Całkowita wartość danego zamówienia podawana jest po dokonaniu wyboru sposobu płatności.

3. Cena towaru jest wiążąca w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz do wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu.

5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

 

 

§3

Formy Płatności

 

1. Klient może wybrać następującą formę płatności za towar:

      Przelew elektroniczny, bankowy.

2. Sklep oferuje swoim Klientom również możliwość dokonania zakupów na raty, za pośrednictwem Żagiel S.A. lub Lukas Bank S.A.

 

§4

Czas realizacji i dostawa zamówienia

 

1. Sklep dokłada staranności aby realizacja zamówienia, rozumiana jako skompletowanie przez Sklep zamówionych towarów, przygotowanie do wysyłki i przekazanie ich kurierowi, nastąpiło w ciągu dwóch dni roboczych, jednak w przypadku braku zamówionego towaru w magazynie, okres ten może ulec wydłużeniu do 2 tygodni:

a)      w przypadku płatności przy odbiorze gotówką – od momentu złożenia zamówienia przez klienta,

b)      w przypadku płatności przelewem elektronicznym, bankowym – od otrzymania przez sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący tę transakcję,

c)      w przypadku zakupu na raty – od otrzymania przez Sklep informacji od Żagiel S.A. lubLukas Bank S.A. o zawarciu z Klientem umowy kredytu na sfinansowanie zamówienia.

2. Zamówione towary dostarczane są wyłącznie na terytorium Polski, za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez Sklep.

3. Szacunkowy czas dostarczenia zamówionego towaru przez firmę kurierską wynosi 1 dzień roboczy od przekazania przesyłki kurierowi. Jednakże Sklep nie odpowiada za wydłużenie terminu dostarczenia towaru spowodowane przyczynami niezależnymi od Sklepu.

4. Na liście przewozowym oprócz danych adresowych Klienta, Sklep wpisuje jego numer telefonu kontaktowego, podany dobrowolnie przy rejestracji. Pozwoli to kurierowi na ewentualny kontakt przed próbą doręczenia przesyłki. Kurier ani Sklep nie mają obowiązku kontaktu telefonicznego z Klientem.

 

§5

Reklamacje

 

1. Przez okres dwóch lat od wydania Klientowi towaru Sklep ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową – zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

3. Jeżeli Klient, z przyczyn określonych w ust. 2, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny, a w przypadku, gdy niezgodność towaru z umową jest istotna Klient może odstąpić od umowy.

4. Warunkiem skorzystania z powyższych uprawnień przez Klienta jest zawiadomienie Sklepu o niezgodności towaru z umową przed upływem dwóch miesięcy od jego stwierdzenia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

5. W celu rozpatrzenie reklamacji Klient powinien odesłać towar do Sklepu poleconą przesyłką pocztową wraz z kopią faktury VAT, wypełnionym formularzem zwrotów i reklamacji oraz wskazaniem czego się domaga. Formularz zwrotów i reklamacji Klient może pobrać ze stronywww.perfectlab.pl.

6. Sklep rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Nie ustosunkowanie się przez Sklep w powyższym terminie oznacza uznanie reklamacji za uzasadnioną.

7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep zwróci Klientowi koszty przesyłki pocztowej.

8. UWAGA towar odsyłany do Sklepu powinien być zapakowany w sposób właściwie zabezpieczający go przed uszkodzeniem w czasie transportu. Sklep ma prawo odmówić uwzględnienia reklamacji jeżeli towar został uszkodzony mechanicznie. Najlepszą gwarancją właściwego zabezpieczenia towaru jest oryginalne opakowanie producenta z oznaczeniami ostrzegawczymi.

 

§6

Gwarancja

 

Wszystkie towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki gwarancji są określone w karcie gwarancji wystawionej przez gwaranta. W celu skorzystania z gwarancji Klient powinien dostarczyć towar bezpośrednio do autoryzowanego punktu serwisowego lub innego miejsca wskazanego przez producenta. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do zamówienia towarów lub na stronach internetowych producentów. Sklep nie udziela gwarancji i nie pośredniczy w ich realizacji.

 

§7

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.)” Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, w ciągu 10 dni od daty odebrania towaru.

2. Odstąpienie powinno nastąpić na piśmie – Sklep udostępnia formularz zwrotów i reklamacji na stronie www.perfectlab.pl. Odstępując od umowy Klient powinien zwrócić towar razem z otrzymaną fakturą VAT. Zwrotu towaru Klient dokonuje na własny koszt. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

3. Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób uszkodzony. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii, usunięciu zabezpieczeń lub uszkodzeniu opakowania.

4. Jeżeli Sklep nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, powiadomi on o tym klienta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy.

5. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu lub braku ze strony Sklepu możliwości zrealizowania zamówienia, Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone Klientowi najpóźniej w ciągu 14 dni na rachunek bankowy podany przez Klienta.

 

§8

Konsumenci

 

1. Uprawnienia Klienta wskazane w §5 i §7 niniejszego Regulaminu przysługują jedynie Klientom, którzy są konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego tj. osobami fizycznymi dokonującymi czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Ponadto w stosunku do Klientów nie będących konsumentami wyłącza się rękojmię za wady towarów.

 

§9

Dane osobowe

  Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.sklep-ekonapedy.com są przetwarzane przez Ekonapędy Anna Walasek.

Rejestrując się na stronie internetowej Sklepu internetowego Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep.

Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie www.sklep-ekonapedy.com w zakładce "Moje Konto". Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

§10

Towary i znaki towarowe

 

1. Sklep dokłada należytych starań, aby opisy, zdjęcia i dane techniczne oferowanych w nim towarów były zgodne z rzeczywistością. Jednakże dostarczone towary mogą się różnić wyglądem lub właściwościami od tych umieszczonych na stronie internetowej Sklepu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie parametrów i właściwości towarów, lub ich zmianę przez producenta. Powyższe nie ogranicza prawa konsumenta do odstąpienia od umowy, zgodnie z §7 niniejszego regulaminu.

2. Znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nazwy towarów, zdjęcia, logo i znaki towarowe stanowią własność ich producentów lub twórców i podlegają ochronie prawnej. Sklep prezentuje je wyłącznie w celach informacyjnych.

 

§11

Postanowienia końcowe

 

1. Towary prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. Klient może się skontaktować ze Sklepem w sprawie zamówienia poprzez formularz na stronie www.perfectlab.pl lub przesyłając e-mail na adres kontakt@inventek.com.pl .

3. Do skorzystania ze stron internetowych Sklepu niezbędne jest urządzenie z systemem operacyjnym Windows XP lub nowszym z rodziny Windows, prawidłowo skonfigurowana przeglądarka stron internetowych (obsługująca szyfrowanie 128 bit) oraz dostęp do sieci Internet. Wskazuje się, iż do zwiększenia bezpieczeństwa transakcji Klient powinien używać systemu zaktualizowanego o najnowsze aktualizacje krytyczne oraz oprogramowania antywirusowego/firewall.

4. Klient nie może skorzystać z adresu e-mail i stron internetowych sklepu w celu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustaw wskazanych w treści niniejszego regulaminu

6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2011 roku.

 

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.perfectlab.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep jest w trybie podglądu

 

Copyright © Ekonapędy 2006-2012, All rights reserved.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej

 

     


 

{nocache:31c72346857ff87bc1546dae691221aa#0}
Sklep internetowy od home.pl